Höj- och sänkbara bord

Du känner till begreppet ergonomi och dess betydelse. Du känner till hur viktigt det är för din framtid. Du känner till hur ofta det påtalas i samband med både fysiska och stillasittande uppgifter. Du känner till allt det här, men det förhindrar inte det faktum att en genomgång av ergonomi på arbetsplatsen är lika upplyftande som att stryka gardiner. För dig som inte har strykt gardiner tidigare kan jag upplysa dig om att det är jättetråkigt.

>>Klicka här för att se hela sortimentet av höj- och sänkbara bord

.

Men varför är det så egentligen? Varför är det så tråkigt att lyssna på en genomgång av ergonomi? Varför är det så fruktansvärt att ta del av kunskapen att utföra en uppgift på det säkraste sättet? Kanske är det för att det bara är så. Kanske ligger det prestige i att bryta mot reglerna och köra freestyle. Problemet är att reglerna du bryter emot tillhör din egen kropp. Finns det någon som antyder att det skulle vara en rebellisk handling mot systemet att utföra en uppgift osäkert så är dådet riktat i fel riktning.
Kanske handlar det om lojalitet till företaget, arbetsgivaren eller uppgiften; lojaliteten att utföra en uppgift så snabbt och effektivt utan någon eftertanke. Vart vänder du din lojalitet när kroppen inte längre håller?

Det är av dessa anledningar som vi har det väl omtalade höj- och sänkbara bordet. Du kan snabbt och effektivt ställa in höjden på bordet så att belastningen på din kropp blir minimal. Hitta det läge som känns bäst för kroppen. Visst finns det fortfarande en viss prestige i att utföra ett arbete så snabbt som möjligt, men allt fler företag över hela världen ser ergonomi som en högprioriterad investering. Allt fler företag ser vikten av välmående arbetare och sambandet mellan fysiskt och psykiskt välmående. Allt fler företag storsatsar på ergonomi, och där kommer de höj- och sänkbara borden in; en grundläggande investering för att säkerställa att den fysiska hälsan inte längre underprioriteras. Ett höj- och sänkbart bord är en enkel ergonomisk trygghet för alla som både står och sitter i sitt arbete.

Det är nämligen inte modernt att förbise hälsan längre. Vi lever i ett samhälle mitt i en omfattande hälsohets, vilket många kanske tycker är överdrivet och kanske till och med onödig. Men se så många vägar till välmående vi har! Och se så många olika presentationer av ett så tråkigt ämne som ergonomi det finns! Någonstans finns en ergonomigenomgång som inte kommer få dig svimma av tristess.